Indigo高达3折大促!网红便当盒低价收!

Indigo 本周最新优惠高达70%off

包括好看的备忘录,记事本,家居用品等

Google Home Mini 或 Google Wifi 立减$20 

连网红便当盒Monbento也打75折,多种颜色样式选择~
 
加拿大满$25 包邮

网址:www.chapters.indigo.ca

 
indigo.PNG
indigo1.PNG
indigo_2.PNG
indigo_3.PNG
indigo_4.PNG
indigo_5.PNG
indigo_6.PNG
indigo_7.PNG
indigo_8.PNG
趁打折赶紧把网红产品买起来~
买买买gif.gif
原创图.png
已邀请:

要回复问题请先登录注册